نوین کارت چیست؟

گروه شرکت های تخصصی اریکه، با معرفی کارت تخفیف نامحدود” نویـن کارت” سعی بر آن دارد، تا این امر را محقق کرده و با معرفی کسب و کارهای متعدد با شرایط ویژه و دسترسی آسان، موقعیتی خاص را برای کسب و کارها فراهم نماید. و از طرفی برای مشتریان نیز، از این طریق قدرت خرید را برای آنها افزایش دهد.

البته فعالیت این مرکز، محدود به این محصول نخواهد شد، بلکه اجرای پروژه های تجارت الکترونیک نیز از فعالیت های کلیدی این مجموعه خواهد بود .مجموعه اریکه با افتخار همکاری با 500 مرکز پذیرنده در تهران، و به زودی در کل کشور ، سه هزار مشترک نوین کارت را داراست.

ارسال دیدگاه